Make your own free website on Tripod.com
เขียนชื่อก่อน ปรับปรุงหน้าจอทุกๆ ตัวอักษรสี

จะคุยกันฉันท์พี่น้อง หรือจะคุยกันให้มันส์หยด หรือจะปรึกษาหารือใดๆ ไม่ว่าแบบไหนก็เชิญได้ ไม่เคยเกี่ยง เพียงแต่เข้ามาแล้ว เอาไปขยายต่อให้ด้วยนะ